برای ساخت انیمیشن نمی توان هزینه ی ثابتی تعریف کرد. چه بسا در ۲۰ ثانیه انیمیشن ، کوزه ای لبه ی پنجره است و دوربین حرکت کمی دارد و در انیمیشنی دیگر، در همین ۲۰ ثانیه، صحنه نبرد دو لشگر که شامل صد ها شخصیت ، انفجار و محیطی پر از جزئیات است ، با نورپردازی واقع گرایانه به تصویر کشیده شود.
لذا کیفیت نهایی انیمیشن رابطه ی مستقیم با بودجه ی تولید انیمیشن دارد و بالعکس.
مواردی که بر روی هزینه ی تمام شده ی تولید تاثیر مستقیم دارند عبارتند از:

 • میزان جزیئات انیمیشن
 • تعداد شخصیت ها
 • تعداد محیط ها
 • پیچیدگی محیط و فضا
 • کیفیت حرکت دهی شخصیت ها
 • وجود جلوه های ویژه مانند شبیه سازی آتش ، انفجار، آب ، باد ، مو ، لباس و …
 • فرصت و مقدار زمان مورد نیاز برای ساخت انیمیشن
 • میزان واقع گرایانه بودن بافت و جنس
 • کیفیت نورپردازی و رندر
 • ابعاد خروجی کار (DV ، HD ، FullHD ، ۴K)
 • کیفیت صداگذاری ، آهنگ گذاری، آهنگ سازی و دوبلاژ

هزینه ی تولید انیمیشن به طور دقیق، پس از مشخص شدن موارد فوق قابل محاسبه خواهد بود.

در پایان، نیاز به توضیح است که فرایند تولید انیمیشن سه بعدی، فرایندی زمان بر و طاقت فرساست و اصلا نباید با فرآیند تولید فیلم مقایسه شود. ساخت یک دقیقه انیمیشن بسته به کیفیت و جزئیات، می تواند بین یک هفته تا چهار ماه به طول انجامد.