به بیان خیلی ساده، به فرآیند ساخت تصویر از مدل های سه بعدی یا دو بعدی در نرم افزارهای رایانه ای، رندر میگویند. فرآیند رندرینگ، یکی از سنگین ترین کارهایی است که میتوان با رایانه انجام داد. لذا رندر کردن تصاویر به سیستم های بسیار قوی نیاز دارد.

در بسیاری از مواقع، سیستم های خانگی و حتی حرفه ای، جوابگوی رندرهای سنگین انیمیشن ها نیستند و اینجاست که پای رندرفارم ها به میان می آید.

رندر فارم، مجموعه ای از کامپیوترهای به هم شبکه شده است که برای رندرینگ انیمیشن سه بعدی رایانه ای استفاده می شود. توان پردازشی پردازشگر ها با هم جمع شده و بصورت مجتمع، پردازگری بسیار قوی برای رندرینگ در اختیار قرار میگیرد. تعداد پردازشگرهای رندرفارم بسته به هزینه میتواند از ۸ تا حتی ۱۰۰۰۰۰ پردازشگر متفاوت باشد.

thecroodssneakpeek-688برای مثال در انیمیشن غار نشینان (Croods) ، شرکت دریم ورکس از رندر فارمی با ۲۰۰۰۰ پردازشگر برای رندر این پروژه بهره برد. این در حالی است که رندر این انیمیشن، با یک سیستم حرفه ای خانگی، میلیون ها ساعت زمان میگیرد.