صنعتی

تیزر رئال انیمیشن تولیدی به همراه نرم افزار مالتی مدیا به سفارش ادیب بنای جنوب.

این پروژه در سال ۱۳۸۶ تحویل مشتری گردید.