صنعتی

این پروژه به سفارش گروه ملی فولاد ایران، برای پیش نمایش کارکرد سایت ذوب گندله، قبل از اینکه کارخانه ی ذوب ساخته شود،  انجام گردید. در این پروژه، پس از برگذاری جلسات کارشناسی و توجیه مهندسی، نقشه های سایت تحویل استودیو مکعب گردید و پس از بررسی نقشه ها توسط مهندسین مکانیک در استودیو مکعب، تولید انیمیشن بر اساس نقشه های فنی سایت آغاز گشت.

تولید این انیمیشن حدود سه ماه به طول انجامید.