موشن گرافیک, کوتاه

ساخت انیمیشن کوتاه گرد و غبار به سفارش دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان در سال ۱۳۸۹٫