موشن گرافیک, کوتاه

ساخت انیمیشن کوتاه یادواره ی شهدای جهاد کشاورزی به در خواست جهاد کشاورزی استان خوزستان.