صنعتی

ساخت انیمیشن پیش نمایش پل آیت الله بهبهانی. این پروژه به سفارش قرارگاه خاتم الانبیا در سال ۱۳۹۰ انجام گردید.