۱۸مرداد/۹۶

جلوه ویژه فیلم مستند پتروشیمی

این پروژه شامل ۲۶ شات جلوه ویژه ی کامپیوتری بوده است که در آن، گاز، دود، آتش و انفجار به شکل CGI و کاملا شبیه سازی شده بر روی فوتیج فیلم رئالبیشتر…

۱۴بهمن/۹۴

جلوه ویژه ی کلیپ نماز

در این پروژه  ReLighting ، CG Composition و مدل سازی سه بعدی اشیا و تلفیق رئال انیمیشن، بر عهده شرکت مکعب بود. پرندگان با نرم افزارهای سه بعدی مدل سازی شده وبیشتر…