۱۴بهمن/۹۴

پویانمایی استاندارد

انیمیشن کوتاه استاندارد مواد غدایی به سفارش اداره ی استاندارد استان خوزستان ، در سال ۱۳۹۳ تولید گشت.

۱۴بهمن/۹۴

انیمیشن یادواره شهدا

ساخت انیمیشن کوتاه یادواره ی شهدای جهاد کشاورزی به در خواست جهاد کشاورزی استان خوزستان.

۱۴بهمن/۹۴

انیمیشن گرد و غبار

ساخت انیمیشن کوتاه گرد و غبار به سفارش دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان در سال ۱۳۸۹٫